Starosta sboru

                                                                     

                                                                      Jiří Mencl st.

 

 

Náměstek starosty                                       Velitel                                           Zástupce velitele

                                                                                     

      Roman Rous                                            Martin Suchý                                           Ondřej Rous 

 

                                        

        Jednatel                                                 Hospodář                                             Preventista

                                                                                     

  Jitka Choulíková                                        Martin Kysela                                         Zdeněk Jindra

 

                                

Materiálový technik                                      Strojník                                              Velitelka žen 

                                                                                      

 Jaroslav Choulík ml.                                     Richard Rada                                            Petra Šlajsová

                                   

   Vedoucí mládeže                                     Člen výboru                                              Kronikář

                                                                                                               

    Zdeněk Kepka                                               Jiří Klička                                               Josef Láska

                                                                                                                                       

 

                          Člen revizní rady                                      Člen revizní rady 

                                                                           

                            Jaroslav Choulík st                                            Jiří Štefán