Cvičení se sekyrkami pro sjezd slovanského hasičstva v Praze 1928.

 

Toto  cvičení  se  sekyrkami,  přijaté  technickým  odborem  sjezdovým  pro  povinný  nácvik

všech  žup  při  cvičeních  o  sjezdu  slovanského  hasičstva  v  r.1928.

Všechny  sestavy  cvičení  jsou  lehká  a  snadno  k  nacvičení.  Nácvik   musí  býti  přesný.

Jen  ti,  kdo  plně  ovládati  budou  cvičení,  budou  ku  cvičení   ve  Stadionu  připuštěni.

Cvičení  nutno  prováděti  přesně,  hbitě  a  ostře.  S  chutí  do  práce!  Sjezd  již  nedaleko  

a  doba  k   nácviku  poměrně  krátká, avšak   ještě  dosti  dlouhá  k   pilnému  nácviku;

cvičte  s  chutí  a  vytrvale  a  jistě  zdárný  a  čestní  výsledek.  Vaší  námahy  o  sjezdu

slovanského  hasičstva  v r. 1928 bude  Vám  nejlepší  odměnou.                                      

Nechť  i  náš  všeslovanský  sjezd  dokumentuje  veřejnosti  naši  vyspělost.

                                                                                          Sestavil :  JUC. Josef  Forejt

                                                                                          Hudba:  Karel  Matějovec  

 

             

    Náš sbor  dobrovolných  hasičů  Zdemyslice

 

Náš sbor začal nacvičovat v roce 2009 podle originálních dobových materiálů, Cvičení  se 

sekyrkami  vytvořeného pro sjezd  slovanského hasičstva  v  Praze  roku 1928.

Ze začátku jsme cvičili bez hudby, ale i tu jsme postupem času sehnali. Každý ze cvičenců je

pro věc zapálený, věnuje tomu spoustu volného času a nemalých finančních prostředků.

Tomuto cvičení se původně začalo věnovat v roce 2009 devět mužů, v současné době je

nás deset mužů a šest žen. Náš sbor předvádí Cvičení se sekyrkami na mnoha akcích.

Jako jsou oslavy založení sborů, významná výročí obcí, oslavy sportovních akcí  a různá 

výročí spolků a organizací i  jiných příležitostních akcích.

 

                             

                           Nástup na cvičení.                                                               Cviky podle sestav z roku 1928.

                                                        

                                                                                    To jsme my.