Kroužek mladých hasičů ve Zdemyslicích

  Jako je tomu ve většině sborů, i náš sbor má mladé hasiče.

Činnost kolektivu mladých hasičů byla obnovena v roce 2001 pod vedením sestry Miloslavy Kepkové a bratra Zdeňka Kepky. 

V současné době na kroužek dochází 20 dětí , které jsou členy Sboru dobrovolných hasičů ve Zdemyslicích.

                                                                                        

 

Schůzky

Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají v letním období pravidelně každou středu v hasičské zbrojnici. Nácviky na soutěže pořádáme na louce za mostem (na zadní), kde lze kolektiv mladých hasičů spatřit pod vedením vedoucího mládeže bratra Zdeňka Kepky a bratra Pavla Lukáše. 

 

                                                          

   Náplň činnosti

      Podmínky členství

Členem kolektivu MH se může stát chlapec nebo děvče starší 6-ti let.

                                                                

                                                                                        

                                                                               Náplň činnosti

  Hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových řádných členů SDH. Mladý hasič se naučí: základy požární ochrany, základy první pomoci, základy topografie  v přírodě, osvojování tábornických dovedností např. uzlování.

V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Kolektiv MH jezdí na hasičské a brané závody

soutěže se skládají z těchto disciplín:

 - požární útok

 - požární útok s překážkami

 - závod hasičské všestrannosti

 - běh jednotlivců s překážkami  

 - požární sport 

 

 Vedoucí :

bratr  -  Zdeněk Kepka

bratr  -  Jiří Mencl

bratr  -  Jaroslav Choulík

 

 Kontakt pro zájemce:        

Zájemci o vstup do kroužku mladých hasičů -  kontaktujte hlavního vedoucího kolektivu MH,
 

 

           bratr : Kepka Zdeňek                                           telefon: 724 481 090

                     bratr : Mencl Jiří                                                  telefon : 605 888 606 

                     bratr : Choulík Jaroslav                                       telefon : 604 289 829

Kontakt             e-mail : zdenekkep@atlas.cz

                    e-mail : jarda.choulik@seznam.cz

                                                                                            

            
               

Náš dětský kolektiv při soutěži to nám to jde co.                                                 Tak a máte zalito.

                                 

 Jsem  Spiderman a chci k vám do kroužku MH.                                       Tak a už jsem požárníkem hurá.

 

                                                        

                                                                         Já vám ukážu jak se to cvičí.

                           I takhle nás reprezentují naši  nejmenší a další fotky najdete ve fotogalerii.