Z historie sboru

Historická fotografie Sbor dobrovolných hasičů v Domyslicích byl založen 29. srpna 1909 na slavnostní valné hromadě za účasti občanstva Domyslického. Starosta obce předává do rukou sboru zakoupenou ruční kolovou jednoproudovou stříkačku v ceně 2000 K s podotknutím, že tento obnos je povinen sbor složiti obci dle svých možných splátek.   Zakládající členové
Členové sboru při sjezdu župy "Podkokšínské" ve Zdemyslicích roku 1929

 

                                                             

 

1910 - Sbor se zúčastnil velkého požáru u velkostatku v Seči.

1924 - Naší obci byl vrácen původní název "Zdemyslice". Do sboru přistoupil za člena Ochotnický    

               kroužek a je veden jako dramatický odbor sboru hasičů.

1931 - Ke zlepšení činnosti sboru přispělo vybudování letního cvičiště se zvýšeným přírodním jevištěm

             pro hraní divadel. Tento areál byl nazván Tylovo zákoutí a udržel se pod názvem Hasičská 

             zahrada.

1948 - Hasičský sbor pořádal posvícenskou zábavu, spojenou se slavností vysvěcení a zavěšení 

            zvonu na zvonici nového hřbitova.

1952 - Začátkem prosince byla ustanovena družstva žen a žáků, která na jaře začala pilně cvičit.

1966 - V tomto roce proběhla v naší obci okrsková soutěž a náš sbor ji obsadil třemi družstvy 

          - muži, ženami a žáky.

1973 - Naskytla se možnost vybudování víceúčelové požární nádrže, v rámci odvodnění pozemků 

            mezi Zdemyslicemi a Vlčtejnem. Nádrž byla předána do užívání v roce 1977.

1977 - Do užívání sboru byla předána nově vybudovaná požární zbrojnice, na její stavbě se podíleli     

             členové sboru odpracováním 4385 brigádnických hodin.

1988 - V dubnu bylo založeno družstvo dorostenek, které prvně cvičilo na okrskové soutěži ve Ždírci.

1991 - Dorostenky přešly do kategorie žen a startovaly v okresním kole soutěže v požárním sportu 

             ve Stodě.

1993 - Za zbrojnicí byl postaven 12 m vysoký ocelový stožár s výstražnou sirénou.

1995 - Plošné rozmístění veřejných hasičských sborů zařadilo náš sbor do třídy JTO 5/B 

             s výjezdem jen v katastru obce- dále jen na požádání.

2001 - V květnu začalo opět cvičit družstvo žáků. Poprvé se žáci zúčastnili soutěže 

             na Chlumu - 23.6. a 13.10. pak branného závodu v Blovicích. 

2002 -  Přívalové deště 12. až 14. srpna přihnaly stoletou povodeň. 

2008 - V srpnu náš sbor zasahoval při požáru lesního porostu v Hájích 

2009 - Na Tři krále hořel ve Zdemyslicích vánoční stromek . Požár vznikl v novostavbě a škody,

                které napáchal byly vyčísleny na 150 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí 2,5 milionu korun.

             Příčinou požáru byla technická závada na elektrických svíčkách na stromečku.

2009 - Náš sbor začal nacvičovat v roce 2009 podle originálních dobových materiálů, Cvičení  se 

             sekyrkami  vytvořeného pro sjezd  slovanského hasičstva  v  Praze  roku 1928.

2009 - V srpnu proběhla oslava stého výročí založení hasičského sboru ve Zdemyslicích, náš sbor obdržel 

            slavnostní prapor  z rukou starosty obce. 

2010 - V naší obci tohoto roku dvakrát zahořel lesní porost v „Dlouhém", jeho hašení se zúčastnila 

             i naše zásahová jednotka. 

2014 -  V roce 2014 se oslavilo 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva v Čechách a zároveň 140. výročí vzniku

              stodského Sboru dobrovolných hasičů. 10. května  proběhly velké oslavy pořádané Okresním sdružením 

             hasičů Plzeň-jih právě ve Stodě. Při této příležitosti jsme předvedli  sekyrkové cvičení  v počtu 13 cvičících

             - 8 mužů a 5 žen.

2014 - V letošním roce jsme oslavil stopáté výročí založení hasičského sboru v naší obci.

Na začátek                 Zpět