Historie akcí

6.1.2018 - Proběhla výroční valná hromada sboru SDH Zdemyslice v obecní hospodě u Komorousů.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                     20.1.2018 -proběhl 106. hasičský bál, k tanci a poslechu hrála oblíbená kapela ORION,                                       

                                                                           i o bohatou tombolu nebyla nouze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      10.3.2018 - shromáždění  hasičů Jarov.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             7.4.2018 - Jarní velitelský den. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     3.5.2018 - Okrskoví aktiv Blovice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     5.5.2018 - Máje Blovice - sekzrkové cvičení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     12.5 2018 Sekyrkové cvičení Plzeň Borský park (invalidi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     13.5.2018 Okrskové cvičení Blovice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------